Energetyka przyszłości

Zmiany w energetyce nabrały tempa, nadchodzi przełom. Jak w kalejdoskopie zmieniają się uwarunkowania polityczno-prawne i ekonomiczno-rynkowe. Nowe technologie stają się coraz bardziej efektywne i dostępne – znikają kolejne bariery wykorzystania źródeł odnawialnych (OZE). Rośnie grupa prosumentów, czyli świadomych odbiorców i producentów energii. Nowe trendy w europejskiej i światowej energetyce każą szukać realnej alternatywy dla węgla. Czy będzie nią gaz z łupków, atom, a może OZE i generacja rozproszona? Czy sektor energetyczny i inwestorzy są przygotowani na te zmiany?

Powered by WPeMatico