Instytut Jagielloński: Prywatyzację KSC trzeba szybko dokończyć

– Specyfika rynku cukru, związana m.in. z obowiązującym w Unii Europejskiej systemem kwotowym, wymaga szczególnego podejścia do planowanej prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Z tym większym niepokojem należy przyjąć działania, które kwestionują przyjęty model postępowania, skonsultowany zarówno z załogą KSC, jak i plantatorami. Do takich działań należy próba nieuzasadnionego rozszerzenia grona osób, które będą mogły nabyć akcje koncernu – komentuje Instytut Jagielloński.

Powered by WPeMatico