Skarb Państwa wzmocnił kontrolę nad Lotosem

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Lotosu podjęło uchwałę o ograniczeniu prawa głosu akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu do 10 proc. ogólnej liczby głosów istniejących w spółce w dniu odbywania walnego. Skarb Państwa tłumaczy to posunięcie ochroną spółki przed ewentualnym wrogim przejęciem.

Powered by WPeMatico