Projekt nowelizacji ustawy o BFG wkrótce na obradach rządu

Projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, wprowadzający bankom opłatę ostrożnościową, w niedługim czasie będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów. Tryb wprowadzenia opłaty rocznej nie koliduje z zasadami ustalania i uiszczania opłaty ostrożnościowej w roku wejścia w życie ustawy – poinformował PAP Piotr Piłat, dyrektor w Ministerstwie Finansów.

Powered by WPeMatico