Inwestorzy indywidualni skarżą się do KE

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wysłało do Komisji Europejskiej skargę na Rzeczpospolitą Polską w sprawie sprzeczności art. 73 i 74 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z art. 5 Dyrektywy 2004/25/WE.

Powered by WPeMatico