Air Products domaga się od Zachemu 98,6 mln USD

Air Products Chemical Europe oraz Air Products LLC złożyły wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego przeciwko Zachemowi w wysokości 98,6 mln USD. Wniosek ten został oddalony w całości postanowieniem sądu, jednak Air Products złożyło zażalenie na to postanowienie – podał Ciech w komunikacie.
Ciech poinformował, że Zachem może wnieść odpowiedź na zażalenie.

Powered by WPeMatico