Najwyższy od 3 lat poziom inwestycji w SSE

Ponad trzy czwarte inwestorów działających na terenie polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) pozytywnie ocenia ich funkcjonowanie, a blisko 60 proc. z nich planuje nowe przedsięwzięcia w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

Powered by WPeMatico