Strata Polimeksu w trzecim kwartale wyższa o 70 mln zł

Polimex-Mostostal przeprowadził szczegółową weryfikację kontraktów długoterminowych realizowanych przez spółkę na dzień 30 września 2012 r. W efekcie skonsolidowany wynik Polimeksu został obciążony dodatkową stratą w wysokości 70,46 mln zł brutto, dając łączną stratę grupy w trzecim kwartale na poziomie ponad 289 mln zł brutto.

Powered by WPeMatico