GMK Investment Ltd mocniej angażuje się w BGE SA

BGE SA, spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii, poinformowała o zwiększeniu zaangażowania głównego akcjonariusza GMK Investment Ltd, w wyniku transakcji nabycia przez niego 910 000 akcji BGE SA serii A i B. GMK Investment Ltd posiada obecnie 3 730 000 akcji, stanowiących 53,66 proc. w kapitale zakładowym i 62,42 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BGE SA.

Powered by WPeMatico