Konsolidacja źródeł wytwórczych w grupie Enea

Zawarto umowę objęcia akcji Enei Wytwarzanie SA w zamian za wkład niepieniężny 
w ramach realizacji procesu integracji obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej Enea.

Powered by WPeMatico