Bliżej rozstrzygnięć ws. gazowego połączenia Litwy i Polski

Do końca I kwartału 2013 roku ma być gotowe studium wykonalności dla połączenia gazowego Polski z Litwą. Połączenie będzie bardzo korzystne dla krajów bałtyckich, które zyskają alternatywne wobec rosyjskiego połączenie gazowe, ale także będzie szansą dla Polski na nowy rynek zbytu gazu.

Powered by WPeMatico