Re: Tusk uparł się na elektrownie atomowe w Polsc

Jeżeli już, to powinnaś napisać wbrew woli Prawdziwych Polaków. Rozsądni Polacy są za.

Będziemy oszczędzać posiadane resztki węgla i gazy dla przyszłych pokoleń Prawdziwych Polaków, nie zaśmiecimy polskiego krajobrazu nadmiarem wiatraków ani nie zniszczymy terenów rolnych pokrywając je fotowoltaicznymi ogniwami (a przecież rolnictwo to podstawa Prawdziwej Polski!).Nie ma też etycznego ani prawnego uzasadnienia dla finansowania przez państwo nauczania religii. Z etycznego punktu widzenia nie można zaakceptować sytuacji, gdy podatnicy będący przeciwnikami Kościoła i doktryn katolickich zmuszeni są łożyć na ich krzewienie w szkołach prof. Jan Hartman

Powered by WPeMatico