Zwalnia gospodarka Brazylii

Średni wzrost gospodarczy Brazylii, dotychczasowej lokomotywy gospodarczej Ameryki Łacińskiej, w latach 2011-2013 wyniesie 2,4 proc. PKB i będzie jednym z najniższych w regionie, podczas gdy na czoło wysunęła się gospodarka peruwiańska, jako najbardziej dynamiczna w regionie.

Powered by WPeMatico