UniCredit oczekuje, że w 2013 GPW może zyskać 10 proc.

UniCredit spodziewa się, że pierwszy kwartał 2013 roku na warszawskiej giełdzie przebiegnie pod znakiem korekty i realizacji zysków w oczekiwaniu na podaż akcji ze strony Skarbu Państwa i sprzedaż części BZ WBK. Szanse na poprawę koniunktury są w drugim półroczu, ale w całym roku GPW powinna zyskać 10 proc. – uważają specjaliści z zespołu analiz UniCredit.

Powered by WPeMatico