Zarejestrowano 12 tys. 614 zgłoszeń wierzycieli Amber Gold

12 tys. 614 zgłoszeń od wierzycieli Amber Gold zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ. Sąd informuje, że są to wszystkie zgłoszenia złożone w terminie, czyli do 27 grudnia 2012 r. Wnioski wierzytelności złożone po terminie też będą zarejestrowane.

Powered by WPeMatico