Ostrożne prognozy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Opierając się na zaktualizowanych w grudniu ub.r. analizach STATFOR (komórka statystyk i prognoz Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej – Eurocontrol), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ocenia, że w tym roku liczba operacji na polskich lotniskach zwiększy się tylko o 2,3 proc.

Powered by WPeMatico