BGK będzie wspierać projekty z obszaru ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. podpisały dzisiaj umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Powered by WPeMatico