Komitet Regionów za rozwojem energii odnawialnej

Skoordynowany system wsparcia finansowego, zwiększenie roli regionów oraz rozbudowa i modernizacja linii przesyłowych – to główne czynniki, które zdaniem członków Komitetu Regionów UE, powinny przyspieszyć rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych.

Powered by WPeMatico