Likwidacja Energomontażu-Południe jest już prawomocna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód stwierdził prawomocność postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Energomontażu-Południe (grupa PBG) z możliwością zawarcia układu na obejmujące likwidację majątku spółki.

Powered by WPeMatico