Cyfryzacja w Urzędzie Dozoru Technicznego

Dostęp do danych zgromadzonych przez UDT na temat eksploatowanych urządzeń technicznych przez internet? Dla ich właścicieli – czemu nie! – pisze Piotr Kwiatkowski, dyrektor Zespołu Wspomagania Technicznego Urzędu Dozoru Technicznego.

Powered by WPeMatico