Koniunktura się poprawia. Przedsiębiorcy będą zatrudniać?

Koniunktura gospodarcza zaczyna się poprawiać. Co czwarta firma już odczuwa skutki ożywienia gospodarczego, ale większość nadal boryka się ze spowolnieniem. Plany przedsiębiorców zakładają, że poprawa koniunktury będzie owocowała nowymi inwestycjami, wzrostem wynagrodzeń i zatrudnienia.

Powered by WPeMatico