M. Woszczyk, URE: inwestycje OSD na lata 2014-2015 bez zmian

– W uzgodnionych planach rozwoju przewidywany poziom nakładów 5 największych OSD w latach 2014-2015 wynosił około 5,6 mld zł rocznie. W chwili obecnej nie jest możliwe określenie poziomu nakładów inwestycyjnych, który zostanie uzgodniony w nowych planach rozwoju. Mając jednak na uwadze doświadczenia związane z aktualizacjami planów rozwoju OSD, które miały miejsce w latach 2011-2012, prawdopodobnie nie powinna nastąpić istotna zmiana poziomu nakładów inwestycyjnych OSD na lata 2014-2015 – mówi Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Powered by WPeMatico