Nowe recepty na sprawną gospodarkę odpadami

Zamiana zwolnień przedmiotowych na podmiotowe w uchwałach dotyczących wysokości opłat śmieciowych, stworzenie definicji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zobligowanie gmin do corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi – takie między innymi wnioski do planowanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgłaszają eksperci sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami.

Powered by WPeMatico