Od stycznia GPW likwiduje "groszówki"

GPW zmienia zasady kwalifikacji akcji spółek zaliczanych do segmentu „lista alertów”. Od 2014 r. kwalifikowane będą do niej wszystkie akcje o jednostkowej wartości rynkowej niższej niż 50 groszy, niezależnie od poziomu zmienności kursu. Od IV kwartału 2014 r. próg groszowości zostanie ustalony na poziomie 1 zł. Spółki groszowe będą zobowiązane do przyjęcia programu naprawczego.

Powered by WPeMatico