Kolejne postępowanie ws. likwidacji Polimeksu umorzone

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Polimeksu-Mostostalu, wszczętego na wniosek spółki Nixen z Raszyna.

Powered by WPeMatico