Aukcja węgla na platformie IPE Trading bez transakcji

IPE Trading przeprowadziła 6 grudnia 2013 dla Fortum Power and Heat Polska aukcję elektroniczną na zakup węgla. Do zawarcia transakcji nie doszło, a aukcja ma być ponowiona.

Powered by WPeMatico