Idea TFI zmieniła nazwę

NWZ Idea TFI zdecydowało o zmianie nazwy Towarzystwa na Inventum TFI. Jest to podyktowane rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę Idea TFI na orzeczenie Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny Idea TFI.

Powered by WPeMatico