Concordia Ubezpieczenia z wysokim zyskiem za 2013 rok

Concordia Ubezpieczenia zakończyła 2013 rok przypisem na poziomie 402,7 mln zł. Z tego Concordia Polska TUW zebrała 347,9 mln zł składki przypisanej brutto, odnotowując zysk na poziomie 14,3 mln zł. Natomiast spółka życiowa – WTUŻiR Concordia Capital SA zarobiła 5,3 mln zł, sprzedając ubezpieczenia na kwotę 54,9 mln zł.

Powered by WPeMatico