Komisja przeciwna większości poprawek do projektu reformy usług rynku pracy

Komisja polityki społecznej i rodziny negatywnie zaopiniowała większość poprawek do projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgłoszonych w środę w drugim czytaniu. Komisja rekomenduje Sejmowi poparcie dwóch zmian.

Powered by WPeMatico