Kopex: podwyższy kapitał zakładowy o 10,5 mln zł

Na mocy decyzji nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zarząd Kopeksu może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję łącznie nie więcej niż 10,5 miliona akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji, która zostanie zatwierdzona przez radę nadzorczą.

Powered by WPeMatico