Prospekt emisyjny Prime Car Management zatwierdzony

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Prime Car Management, związany z ofertą publiczną akcji serii D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E – podała komisja w komunikacie.

Powered by WPeMatico