Zarząd Grupy Ciech o wezwaniu KI Chemistry: cena godziwa, mało szczegółów

Zarząd Grupy Ciech upublicznił swoje stanowisko wobec planów przejęcia firmy przez spółkę KI Chemistry. Stanowisko jest bardzo neutralne, a samo kierownictwo spółki ocenia deklaracje KI Chemistry jako dość ogólnikowe.

Powered by WPeMatico