GIG ma pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa pracy w ukraińskich kopalniach

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z uczestników projektu „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w ukraińskim sektorze wydobywczym” koordynowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour Organization).