11 mld zł na inwestycje polskiego miedziowego giganta

W latach 2018- 2022 KGHM planuje przeznaczyć ponad 11 miliardów złotych na realizację inwestycji krajowych. Pieniądze te mają zaowocować dłuższym funkcjonowaniem firmy.