Guenther Oettinger: w UE musi być zasada „pieniądze za praworządność”

Unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger oświadczył we wtorek w Brukseli, że przestrzeganie praworządności przez państwa członkowskie jest warunkiem koniecznym do realizowania w nich programów finansowanych ze środków UE.