Będzie nowy model ustalania taryf za przesył gazu

Od 28 sierpnia do 31 października 2018 r. Gaz System po raz pierwszy prowadzi proces konsultacji oraz zatwierdzania metodologii wyznaczania ceny referencyjnej za usługi przesyłania paliwa gazowego w krajowym systemie przesyłowym oraz w systemie gazociągów tranzytowych.