Słabe wyniki polskiego producenta gier

Przychody CI Games wyniosły 13,2 mln zł i były o 82 proc. niższe niż przed rokiem, a strata netto wyniosła 9,9 mln zł wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa poniosła również 0,5 mln zł straty EBITDA.