Polski biznes na nowo odkrywa wschodni kierunek. „Ten rok jest fantastyczny”

Po latach stagnacji widać dobrą wolę w relacjach gospodarczych Polski i Białorusi, którym sprzyja dialog polityczny. Współpraca rozwija się szczególnie w obwodach przygranicznych, ale nie tylko. Największe wyzwanie to przezwyciężenie barier, które wynikają z tego, że Polska i Białoruś należą do dwóch różnych systemów gospodarczych. – Białoruś wybrała własną drogę. Musimy się nauczyć, jak znaleźć mechanizmy współpracy, honorując ten wybór – ocenia Artur Michalski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Białorusi.