Nadawcy drobnicy muszą się liczyć ze wzrostem cen transportu morskiego

Cena paliwa okrętowego od 2016 roku prawie potroiła się, ale stawki frachtu transportu oceanicznego drobnicy w kontenerach są nadal niskie i utrzymują się na stałym poziomie. w tym roku. Należy się jednak spodziewać, że we wzroście stawek transportu w przyszłym roku przewoźnicy będą szukać możliwości zrekompensowania wzrostu kosztów.