Sebastian Kulczyk rozpoczął wydobycie gazu w Rumunii

Zakład przetwarzania gazu Moftinu w północno-zachodniej Rumunii podjął produkcję. Gaz z odwiertu produkcyjnego Moftinu-1003 został przepompowany do zakładu przetwarzania, a następnie trafił do rurociągu przesyłowego (sprzedażowego) – poinformowała Serinus Energy.