Przedstawiciele energetyki wiatrowej wytykają braki w ustawie o OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wytyka resortowi gospodarki braki w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, a zwłaszcza brak waloryzacji tzw. opłaty zastępczej. Według MG brak waloryzacji jest uzasadniony.

Powered by WPeMatico