UTK opublikował jednolite instrukcje kolejowe

Maszynista może odmówić wykonania polecenia, bez względu, na kto by je wydał, jeżeli uzna, że wykonanie polecenia zagraża bezpieczeństwu.
Za powyższą decyzję ponosi pełną odpowiedzialność.

Powered by WPeMatico