Czym różni się premia od nagrody

Nierzadko zdarza się, iż pracodawca, chcąc zmotywować swoich pracowników do pracy, przyznaje im – oprócz wynagrodzenia zasadniczego, określonego w umowie o pracę – dodatkowe elementy wynagrodzenia w postaci premii, prowizji czy nagród.

Powered by WPeMatico