Towary FMCG to produkty o największym potencjale w eksporcie na Ukrainę

Według wstępnych danych, w 2013 roku obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą wyniosły 7,9 mld USD, wzrosły o 1,4 proc. w stosunku do 2012 r. Polski eksport na Ukrainę zwiększył się o 8,5 proc. i osiągnął wartość 5,7 mld USD, natomiast import obniżył się o 13 proc. do poziomu 2,2 mld USD. Oznacza to kontynuację trwającej w 2012 r. tendencji wyższej dynamiki polskiego eksportu w stosunku do tempa zmian importu z Ukrainy – informuje Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, na podstawie opracowania Departamentu Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki.

Powered by WPeMatico